Sel Felaketine Acil Destek Kredisi

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
Düzce KOSGEB İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin, 8-9-10 Temmuz’da etkili olan yağış, sel ve heyelan felaketlerinden etkilenen illerdeki KOBİ’ler için KOSGEB tarafından 2023 Yılı Sel Acil Destek Kredisi’nin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından devreye alındığını açıkladı.
Düzce KOSGEB İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin, 8-9-10 Temmuz’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen illerdeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılayarak faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Paketi’nin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından devreye alındığı açıkladı.

Düzce KOSGEB İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin yaptığı açıklamada, “Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak illerinde 2023 yılı içerisinde yaşanan aşırı yağışlardan etkilenen ve bu durumunu ilgili resmi makamlardan (Valilik/ Kaymakamlık) belgeleyen KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı ve aktif durumda, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde yer alan işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlamak amacıyla 2023 Yılı Sel Acil Destek Kredisi Programı başlatılmıştır.

Bahse konu Acil Destek Kredisi Programı;
– Kredi üst limiti işletme başına; 2022 yılı net satış hasılatı, 300.000 TL’nin altında olan işletmeler
için kredi üst limiti 200.000 TL, 300.000 TL ve üzerinde olan işletmeler için kredi üst limiti 300.000 TL,
-Sıfır (0) faizli, ilk 12 (oniki) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam
36 (otuzaltı) ay vadeli, olarak uygulanacaktır.

-İşletme başına 300.000 TL kredi için 123.518 TL olan faiz bedelinin tamamı, İdare
Başkanlığımız tarafından ödenecektir. Banka tarafından kullandırılacak kredinin 300.000 TL’nin altında
olması halinde faiz/kâr payı tutarı bu oran korunarak hesaplanacaktır.
Programda şu bankalar yer almaktadır:

-Denizbank A.Ş.
-T. Halk Bankası A.Ş.
-T. Vakıflar Bankası T.A.O.
-T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Teminat sorunu yaşayabilecek işletmelere yönelik olarak Kredi Garanti Fonu AŞ. de protokole taraf olmuştur.

İşletmenin vergi ve/veya SGK borcu bulunması durumunda, Program kapsamında Bankalarca
işletmeye kullandırılan krediden azami KOSGEB’ce ödenen faiz tutarı kadar mahsuplaşma yapılarak
ilgili kamu kurumlarına aktarılmakta, kalan tutar işletmeye kullandırılmaktadır. Protokol gereği bankalar
kullandıracakları krediler için işletmelerden dosya masrafı almayacaktır.
2023 Yılı Sel Acil Destek Kredisi Programında (ve bütün Acil Destek Kredisi Programlarında)
ilgili Valilik/Kaymakamlıklardan gelen listelerde yer alıyor olması bir işletmenin destekten doğrudan
yararlanacağı anlamına gelmemekte olup ilgili KOSGEB Müdürlüğünce gerekli kontrollerin yapılması ve desteğin onaylanması esastır. Programın kapanış tarihi 31.01.2024 olup bu tarihe kadar kredi
kullandırımlarının tamamlanması, 2022 yılı net satış hasılatı tutarı bilgisinin web servislerden kontrolü
yapılarak başvuruların onaylanması gerekmektedir.

2023 Yılı Sel Acil Destek Kredisi Programı’ndan yararlanacak firmaların Valilik/Kaymakamlıklardan gelen listelerde yer alıyor olması destek ön şartıdır. Program kapsamında kredi kullandırımının sağlanabilmesi için deprem felaketinden etkilenen işletmelere ait TC/Vergi Numarası bilgileri olan listelerin KOSGEB Düzce Müdürlüğü’ne ulaştırılması gerekmektedir.

İlk 12 Ay Ödemesiz

İşletmelerin acil ihtiyaçlarına yönelik 300 bin liraya kadar kullanacakları kredinin kâr payı ve faizinin tamamı KOSGEB eliyle karşılanacak. İşletme başına azami limit 2022 yılı net satış hasılatı 300 bin liranın altında olan işletmeler için 200 bin lira olarak sağlanacak. İllerdeki 2022 yılı net satış hasılatı 300 bin lira ve üstünde olan KOBİ’ler, 300 bin lira kredi kullanabilecek.

KOBİ’ler, ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 36 ay taksitli, sıfır faizli kredi kullanabilecek. Ayrıca kredi başvuru sürecinde teminat sıkıntısı yaşayan işletmelere, Kredi Garanti Fonu teminat sağlayacak.

Devreye alınan destekten 8-9-10 Temmuz’da sel felaketinden etkilenen illerdeki KOBİ’ler yararlanabilecek.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir