Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İçerikleri Anlatıldı

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Düzce Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü’nün düzenlediği “Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Eğitimi 1” başlıklı seminerde, Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi’nde yer alan Ders Bilgi Paketlerinin nasıl hazırlanması gerektiği anlatıldı.

Moderatörlüğünü Düzce Üniversitesi Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda Çavuş’un yaptığı çevrim içi eğitim seminerinde, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları; Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Adıgüzel, “Bologna Süreci Temel Faaliyet Alanları: Yeterlikler ve Öğrenme Çıktıları”, Doç. Dr. Fahriye Hayırsever, “Ders Bilgi Formlarında Öğrenme-Öğretme Sürecinin Yeterlikler ve Öğrenme Çıktıları ile İlişkisinin Planlanması”, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Merve Eriş Hasırcı, “Ders Bilgi Formlarında Öğrenme Çıktılarının Ölçme ve Değerlendirilmesi” konu başlıklarında sunum yaparken, Eğitim Koordinatörlüğü Şube Müdürü Dinçer Korkmaz ise, “Paydaşlar ve Paydaş Görüşlerinin Önemi” konusu hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Programın açılışında kısa bir konuşma yapan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, seminere katkı sağlayanlara ve katılımcılara teşekkür ederek, seminerin herkes için faydalı olması temennisinde bulundu.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra Düzce Üniversitesi Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda Çavuş, eğitim semineri programına neden ihtiyaç duyulduğunu ve eğitim seminerinin içeriği hakkında katılımcıları bilgilendirildi.

“Avrupa Ortak Yüksek Öğrenimi Alanı Oluşturulması Hedefleniyor”

Evrensel eğitim boyutlarına dikkat çekilen seminerde, karşılaştırılabilir ulusal ve uluslararası eğitim alanları oluşturmanın önemine vurgu yapıldı. Bologna süreciyle; öğrenci, öğretim elemanı hareketliliğini yükselterek, eğitim öğretimdeki tüm süreci, iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen bir Avrupa Ortak Yüksek Öğrenimi Alanı oluşturulması hedeflendiğini söyleyen konuşmacılar, yükseköğretimde bir değişme süreci yaşandığını dile getirdi.

Seminerin ilk sunumunu yapan Prof. Dr. Abdullah Adıgüzel, Bologna Süreci’ni, Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir reform süreci olduğunu belirtti. Prof. Dr. Abdullah Adıgüzel Bu süreçlerin yanı sıra; program geliştirme çalışmaları, öğrenci merkezli öğretim süreçleri, öğrenme çıktılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, her kademe sonunda verilen derece ve yeterliliklerin tanımlanması, iş yükü hesaplamaları, kalite güvencesi ve ilgili tüm konulardaki kavram ve işlemlerin yeniden ele alınması gibi değerlendirmelerin yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

“Hedeflere Ulaşabilmek İçin Hangi İçeriğin Öğrenilmesi Gerektiği Belirlenmeli”

Ders Bilgi Paketlerinin hazırlanmasının önemi üzerinde duran Doç. Dr. Fahriye Hayırsever ise, eğitim ve öğretim planlamasında öğretim etkinliklerinin gerçekçi ve düzenli şekilde nasıl yürütüleceğinin önceden ortaya konması gerektiğini vurguladı. Ayrıca belirli eğitim amaçlarına ve program hedeflerine ulaşmak için, hangi içeriğin öğrenilmesi gerektiğini, belirlenen amaçlara hangi öğretim yolları ile ulaşılacağını, bu süreçte hangi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağı ve çıktıların nasıl değerlendirileceğini önceden tasarlamanın, eğitim ve öğretimde planlama kapsamı içerisinde olduğunu katılımcılarla paylaştı.

Dr. Öğr. Üyesi Merve Eriş Hasırcı se yaptığı sunumda; uygulanan ders programlarında ölçme ve değerlendirmenin önemini vurguladı. Hasırcı, ölçme ve değerlendirmenin; eğitim ve öğretim hizmetinin daha etkili yapılmasına katkıda bulunduğunu, öğrenme eksikliklerini belirlediğini ve öğrencinin hangi dersleri almaya hazır olduğunu, hangi tamamlayıcı çalışmaları yapması gerektiğini ortaya koyması açısından önemli ve doğru yapılması gerektiğini belirtti.

“Paydaşlarla Görüşülmeli”

Seminerin son sunumunu yapan Eğitim Koordinatörlüğünden Şube Müdürü Dinçer Korkmaz, paydaş görüşü ve paydaş görüşlerinin önemine değindi. Korkmaz, ders bilgi paketlerinin hazırlanmasında, öğretim programı değişliklerinde, yeni program açma aşamalarında, iç ve dış paydaşlardan alınacak görüşlerin içeriklerinin nasıl hazırlanması gerektiğini ve hangi yöntemlerin kullanılabileceğini vurguladı. Paydaş görüşlerinin eğitim öğretim süreçlerinin yanı sıra kalite süreçlerinde ve stratejik planlama aşamalarındaki önemine de değinen Dinçer Korkmaz, paydaş görüşlerinin toplanma yöntemleriyle ilgili örnekler verip, ilgili dokümanların süreçlere nasıl ve hangi aşamalarda katkı sağlayacağını belirtti.

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Eğitimi seminerinin, ilerleyen dönemlerde ders bilgi paketi girişlerinin nasıl yapılacağı ve örnek formların paylaşılması şeklinde devam edeceğini vurgulayan Düzce Üniversitesi Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda Çavuş tüm katılımcılara teşekkür etti. Program katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdirildi.

hatay escort

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir