6 ADET TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKARILIYOR

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Düzce Belediyesi mücavir alan içinde belirlenen 3 adet arsa, 2 adet mesken ve 1 adet dükkan için satış kararı aldı. Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan taşınmazların düzenlenen açık teklif usulü artırma ile satışı yapılacak.

 

Düzce Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, mülkiyeti belediyeye ait olan 6adet taşınmazın 2886 Devlet İhale Yasasının ilgili maddeleri uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacağını duyurdu. 27 Haziran 2024 Perşembe günü Düzce Belediyesi Encümen Salonu’nda düzenlenecek ihale için gerekli şartlar da açıklandı.

 

İhaleler saat 15.00 itibariyle ilk arsanın satışı ile başlayacak ve saat 16.15 son ihale ile tamamlanacak. İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.‘den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.

 

3 Adet Arsa, 2 Adet Mesken, 1 Adet Dükkân Satış Listesi

 

NO MAHALLE ADA PARSEL M2 CİNSİ TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TUATARI İHALE SAATİ
1 ÇAMKÖY 1397 32 329.23 ARSA ₺1,942,457.00 ₺58,273.71 15:00
2 ÇAMKÖY 2498 40 1707.03 ARSA ₺5,803,902.00 ₺174,117.06 15:15
3 ÇAMKÖY 3269 3 731.61 ARSA ₺2,809,382.40 ₺84,281.46 15:30
4 METEK 765 1 124.50 MESKEN K6-6/2//9 ₺1,650,000.00 ₺49,500.00 15:45
5 METEK 765 1 124.50 MESKEN K6-6 ZEMİN//4 ₺1,500,000.00 ₺45,000.00 16:00
6 CEDİDİYE 133 24 74.37 DÜKKAN ₺10,500,000.00 ₺315,000.00 16:15

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

 

* Kanuni ikametgâh belgesi (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü’nden)

* Nüfus kayıt örneği (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü’nden)

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.

* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

*İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

* İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Düzce Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500 TL (Beşyüz Türklirasi) makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görebilir. İlan olunur.

 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir