Modern Dünyada Yaşanan Hızlı Değişimler Psikoloji Bölümü’nün Önemini Artırıyor

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Düzce Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yaşın Tekizoğlu, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde ilk kez öğrenci kabul edecek Psikoloji Bölümü hakkında merak edilen konulara açıklık getirdi.

Genç ve Dinamik Akademik Kadro

Bölümün akademik kadrosunun genç ve dinamik öğretim üyelerinden oluştuğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yaşın Tekizoğlu, “Kadromuzda uygulama alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip öğretim üyelerinin yer alması, öğrencilerimizin Psikolojinin uygulama alanlarına ilişkin eğitimlerine önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca, akademik ve uygulamalı bir alan olan Psikoloji biliminin eğitim süreçlerinde bir Psikoloji Laboratuvarının varlığı oldukça önemlidir. Dolayısıyla, bölümümüz bünyesinde halihazırda bir Psikoloji Laboratuvarının olması öğrencilerimiz için önemli bir avantajdır. Böylece, öğrencilerimiz Psikoloji biliminin teorik bilgilerini edinmelerinin yansıra deneysel çalışmalar ve alan uygulamaları konusunda deneyim kazanarak mezun olacaklardır.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin Teorik Bilgileri Uygulama Alanında Kullanmaları İçin Psikoloji Laboratuvarı

Bölümün önceliklerinden birinin, öğrencilere edindikleri teorik bilgileri uygulama alanında kullanabilecekleri imkanlar sağlama olduğunu söyleyen Tekizoğlu, “Müfredatımızda öğrencilere Psikolojinin uygulama alanlarını tanıtmayı amaçlayan dersler yer almaktadır. Bu derslere ek olarak, öğrencilerimize çeşitli kurumlarda staj imkânı sağlanması da planlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizden Sosyal Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Araştırma Teknikleri gibi dersler kapsamında yürütecekleri araştırmalarda çeşitli deneyler gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Bu doğrultuda bölümümüz bünyesinde bir Psikoloji Laboratuvarı kurulmuştur.” diyerek açıklamalarına devam etti.

Alt alanlar temelinde ayrı ayrı Sosyal, Klinik ve Gelişim Psikolojisi Laboratuvarlarının kurulması yönündeki hazırlık çalışmalarının ise devam ettiği bilgisini paylaşan Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi, “Öğrencilerimize bölümün laboratuvarlarında da yaz stajı imkânı verilmesi planlanmaktadır. Staj kapsamında, temel olarak öğrencilerden ya var olan projelerdeki deneylerin yürütülmesinde rol almaları ya da yeni bir deneysel araştırma ortaya koymalarının istenmesi düşünülmektedir. Öğrencilerimizin hem dersler kapsamında yürüttükleri deneysel araştırmalardan ve stajlardan, hem de laboratuvar stajlarından elde ettikleri deneyimler onları uygulama anlamında donanımlı hale getirecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Psikoloji Bölümü’nü Tercih Edecek Öğrencilerin Taşıması Gereken Özellikler

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yaşın Tekizoğlu, Psikoloji Bölümü’nü tercih edecek öğrencilerin iyi gözlem yapabilen, çevresindeki olaylara duyarlı, empati becerisi yüksek, kişilerarası ilişkileri güçlü, meraklı, gelişime ve yeniliğe açık, okumayı ve araştırmayı seven, çalışkan bireyler olması gerektiğinin de altını çizdi.

Kazanacakları Yetkinlikler

Bölüm olarak hedeflerinin; öğrencilerin Psikoloji alanına ilişkin güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip, eleştirel düşünme becerisi kazanmış, mesleki ve kişisel hayatındaki sorunları psikolojiye özgü bilimsel yöntemler temelinde analiz edebilen bireyler yetiştirmek olduğunu söyleyen Tekizoğlu, öğrencilerin davranış bilimlerinde kullanılan araştırma yöntemlerini bilen, bağımsız araştırma yürütebilen ve raporlayabilen, meslek hayatında etik ilkelere uygun davranan ve her türlü önyargı ve ayrımcılığın karşısında duran bireyler olarak mezun olmalarını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Çok Çeşitli İş Olanakları

Psikoloji lisans mezunlarının, eğitimleri süresince edindikleri kuramsal ve uygulamalı bilgileri pek çok iş alanında kullanabileceklerini belirten Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi, “Mezunlarımız; Hastanelerin Psikiyatri bölümlerinde, rehberlik ve danışma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim kurumlarında, huzurevlerinde, yaşlı bakım evlerinde, psikoteknik değerlendirme merkezlerinde, toplum ruh sağlığı merkezlerinde istihdam edilebilmektedir. Ayrıca emniyet birimlerinde, eğitim kurumlarında, medya ve reklamcılık sektörlerinde, fabrikalarda, işletmelerde, araştırma şirketlerinde çalışabilirler. Gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi bakanlıklara ya da bu bakanlıklar bünyesindeki devlet kurumlarına atanabilirler. Bunun yanı sıra, yüksekokullarda ve üniversitelerde çalışarak akademik kariyer yapabilirler.” şeklinde konuştu.

“Psikoloji Alanında Çalışan Uzmanlara Yönelik İhtiyaç Her Geçen Gün Artıyor”

Psikoloji’nin, günümüzün hızla gelişim gösteren alanlarından biri olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yaşın Tekizoğlu, “Psikolojinin klinik, sosyal, siyaset, sağlık, trafik, endüstri ve örgüt gibi çok sayıda alt alanı olan kapsamlı bir bölüm olması nedeniyle iş yelpazesi oldukça geniştir. Ayrıca, modern dünyada yaşanan hızlı değişimler, teknolojik gelişmeler ve tüm bunlara uyum süreçleri insan davranışı ve zihinsel süreçleri anlamaya odaklanan Psikolojinin önemini ve bu alanda çalışan uzmanlara yönelik ihtiyacı her geçen gün kaçınılmaz olarak arttırmaktadır. Bölümümüzü tercih edecek öğrencilere şimdiden ‘hoş geldiniz’ diyorum.” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir