“Birlikte Büyüyoruz”

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Osman Uzun, “Dünya Peyzaj Mimarlığı Ayı” kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Nisan ayının tüm dünyada “Dünya Peyzaj Mimarlığı Ayı” olarak kutlandığını belirten Prof. Dr. Osman Uzun, “Dünyanın dört bir yanındaki insanlar ve topluluklar, farkında olsunlar ya da olmasınlar peyzaj mimarlarının yarattığı alanlarla derin ve uzun süreli kişisel bağlara sahiptir. Bu ay süresince peyzaj mimarları tarafından tasarlanmış alanlara dikkat çekilerek, bu bağların gösterilmesi hedeflenmektedir.” şeklinde konuştu.

Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Federasyonu’na (IFLA) bağlı tüm ülkelerde çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Peyzaj Mimarlığı Ayı’nda, peyzaj mimarlığı ile ilgili farkındalık çalışmaları gerçekleştirildiğini söyleyen Prof. Dr. Uzun, “Uluslararası ve ulusal düzeydeki pek çok peyzaj mimarlığı örgütü ve dolayısıyla peyzaj mimarları planladıkları/tasarladıkları alanları ve mekanları ön plana çıkararak bu etkileşimi göstermeyi hedeflemektedir. Özellikle bu mekanların, insanların birbiriyle ve doğayla birlikte büyümelerini teşvik ettiğinin ve kolaylaştırdığının vurgulanması amaçlanmaktadır. Bu nedenle bu yılın teması “Birlikte Büyüyoruz” (Growing Together) olarak belirlenmiştir.” ifadelerini kullandı.

“Peyzaj Mimarları İçin Nisan Ayı Çok Değerli”

Hem Dünya Günü’nü (22 Nisan) hem de peyzaj mimarlığı mesleğinin kurucusu Frederick Law Olmsted’in (27 Nisan) doğum gününü de içermesi nedeniyle Nisan ayının çok değerli olduğuna dikkat çeken Uzun, “Ülkemizde mesleğimizin gelişimine önemli katkılar sağlayan Prof. Dr. Sadri Aran ve Prof. Dr. Besalet Pamay’ı da rahmetle anıyor. Mesleğimizin gelişimine katkı sağlayan tüm duayen hocalarımıza saygılarımızı sunuyoruz.” diyerek açıklamalarına devam etti.

Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 27. Yılında Nitelikli Büyümesini Sürdürüyor

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün 1994 yılında, Düzce’de eğitim ve öğretime başladığını dile getiren Prof. Dr. Osman Uzun,  şu ana kadar yaklaşık 800 kişinin lisans, 69 kişinin lisansüstü programından mezun olduğunu ve mezunların Türkiye’nin farklı illerinde değer üretmeye başladığını sözlerine ekledi. 27. yılında Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün Düzce’de topluma katkı, araştırma ve eğitim olarak tanımlanan yükseköğretimin tüm alanlarında şehirle birlikte büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Peyzajların sürdürülebilirliği için ekolojik-sosyal dengeyi gözeten, etik değerleri özümsemiş, bilim, sanat ve teknolojiyi takip eden ve bu alanlara katkılar sağlayan, özgün ve eleştirel düşünebilen, altyapı olanakları ile araştırmacı, yenilikçi, girişimci, evrensel bakış açısına sahip, meslek ve bilim insanları yetiştirmek misyonuna,

Girişimci ve yenilikçi bir anlayışla, etik değerlere bağlı, güçlü iletişim ağı kurabilen, peyzaj planlama, tasarım ve uygulama süreçlerinde etkin, evrensel nitelikte değerler üreten, ülkemizde öncü ve lider bölüm olmak vizyonuna sahip bölümün proaktif ve çevik liderlik yaklaşımlarını benimsediğini vurguladı.

Bölümün; 2021 yılı itibariyle; 4 profesör, 5 doçent, 2 doktor öğretim üyesi olmak üzere 11 öğretim üyesi, 8 araştırma görevlisi ile akademik ve bilimsel faaliyetlerini sürdürdüğünü dillendiren Prof. Dr. Uzun, kuruluşundan bugüne ulusal-uluslararası alanda yaklaşık 424 tam metin bildiri, 363 makale, 31 kitap içi bölüm/kitap,108 ödül ve 119 proje ile Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün nitelikli büyümesine dikkat çekti.

Topluma katkı ve sosyal sorumluluk bilinciyle Düzce’de kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri değerlendirerek yaklaşık 50 adet farklı ölçek ve büyüklüklerde kamu taleplerine ücretsiz olarak destek olunduğunu belirtti.

Düzenledikleri birçok kongre, söyleşi, yapılan lisansüstü tezler ile bilime değer kattıklarına işaret eden Uzun, kentin gündemindeki konularına katkı sağlayarak, transdisiplinel bir yaklaşımla sorunların çözümünde etkili bir paydaş olduklarının altını çizdi.

“Birlikte Büyüyoruz” Teması İle İlgili Olarak Uzun Aşağıdaki Başlıklara Dikkat Çekti

Prof. Dr. Osman Uzun, bu yılın Dünya Peyzaj Mimarlığı Ayı temasından hareketle, 1994-2021 yılları arasındaki 27 yıllık bölüm deneyimi ile etik değerler, bilimsellik, iş birliği, erişilebilirlik, eleştirel bakış ve yaratıcılık, adaletli, eşitlikçi, şeffaflık, girişimcilik, yenilikçilik ve idealizm’den oluşan temel değerlerle; gelecek yıllarda Bölümün temel hedeflerini aşağıdaki konulara vurgu yaparak açıkladı:

–          “2021 yılı itibariyle kentimizin gündemindeki konulara katkı sağlamak, transdisiplinel bir yaklaşımla sorunların çözümünde araştırmalarımızla, mezun olmuş ve Düzce’de aktif çalışmak isteyen meslektaşlarımızla, çok farklı konularda uzmanlaşmış kadromuzla, gerektiğinde gündemdeki konularla ilgili iş birliği yapacağımız akademik ortamdaki öğretim üyelerinin deneyimlerini kentimize aktararak,

–          Önümüzdeki yıllarda, hissetme yeteneği, sosyal zeka, özgün uyarlanabilir düşünme, kültürlerarası yeterlilik, sayısal düşünme, yeni medya okur yazarlığı, disiplinler ötesi bakış açısı, tasarım zihniyeti, bilişsel yük yönetimi, sanal iş birliği gibi konularda Peyzaj Mimarlarının becerilerini Düzce kentinin kadim birikimi ile bütünleştirerek,

–          Düzce kentinin mekânsal planlarının (bölge planları, mekânsal strateji planları, nazım ve uygulama imar planları vb.) ekolojik temelli geliştirilmesi için getireceğimiz önerilerle,

–          Düzce açık yeşil alan sisteminin daha da güçlendirilmesi, mavi ve yeşil altyapı sisteminin geliştirilmesi için getireceğimiz önerilerle,

–          Karbon salınımının ve iklim değişikliğinin küresel düzeydeki etkisinin azaltılması ve uyum sağlanmasında geliştirilecek önerilerle,

–          Ekosistemlerin ve hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kriz yönetiminde, afetlere karşı dirençli kent gelişimi için,

–          Kullanılabilir su kaynaklarımızın korunması ve sorumlu kullanılması için,

–          Sürdürülebilir kaynak yönetimine ilişkin planlama ve tasarım yaklaşımlarında sağlıklı yaşam ve gıdaya erişim, dirençlilik, iklim değişikliği yönetimi, kırsal/kentsel kalkınma ve teknoloji kullanımına yönelik önerilerle,

–          Yaşanılan coğrafyanın karşı karşıya kaldığı etki, baskı ve değişimlerde mekânsal/zamansal ölçek bağlamında peyzaj içindeki süreçlerin bütünsel algılanması, planlanması, tasarlanması ve yönetim modellerinin oluşturulması için,

–          Yaşadığımız çevrenin korunması, doğal alanlarımızın artması, doğal, kültürel ve tarihi alanlarımızın korunması ve onarımı için

–          Düzce’de Peyzaj proje ve uygulamalarıyla yaşanabilir kentlerin oluşturulması için

–          Yağmursuyu toplama, depolama ve deşarj sistemleri hakkında yönetmeliğin uygulamaya geçirilmesinde getireceğimiz önerilerle,

–          Dezavantajlı gruplar için evrensel tasarım ve adil kullanım ilkeleri doğrultusunda erişilebilirliği sağlanması için,

–          Düzce kent kimliğinin gelişimine ve kentteki bitkisel tasarım için getirilecek önerilerle ilgili olarak”

“Peyzaj Mimarlığı meslek disiplinimiz çerçevesinde, transdisipliner ekip/ekipler içinde, sorumluluk alarak iş birlikçi ve kapsayıcı bir biçimde Düzce kentimiz için hedefleri belirleme, görevleri planlama ve katılımcı bir şekilde çalışabilme becerisi ile “Düzce ile birlikte büyümek istiyoruz” şeklinde özetledi.

“Dünya Peyzaj Mimarlığı Ayı” 

Prof. Dr. Osman Uzun, “Dünya Peyzaj Mimarlığı Ayı” çerçevesinde tüm meslektaşlarının ve Düzce kenti peyzaj ve ekosistemlerinin gelişimine gönül veren paydaşların “Dünya Peyzaj Mimarlığı Ayı”nı kutlayarak açıklamalarını sonlandırdı.

 

 

bursa escort bayan

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir