Kenan FIRAT
DEMOKRASİ yetersiz kalıyor, Şimdi GEOKRASİ zamanı….
30 Mayıs 2014 Cuma 14:03:58

DEMOKRASİ yetersiz kalıyor,

Şimdi GEOKRASİ zamanı….

Ülkemiz Demokrasi ile yönetilmektedir. Peki N e d i r   D e m o k r a s i ?

  • En kısa tabiriyle “Halkın İktidarı” demektir.
  • Tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir.
  • Halkın yönetimi, halkın kendi kendisini yönetmesi anlamına gelen siyasi yönetim biçimidir.
  • Halkın kendi seçtiği temsilciler eliyle kendi kendini yönettiği devlet sistemidir,
  • Halkın kendi kendisini yönetmesi sistemine dayanan bir yönetim şeklidir.

Tariflerinden görüldüğü gibi Demokraside öncelik “İnsanın Yönetilmesi” dir. Yani Demokrasi, bir ülkenin yönetilmesi değil o ülkede yaşayan insanların yönetilmesidir.

Bir fabrikanın yönetilmesinde sadece personelin yönetilmesinin ele alınması gibi bir şey. Hâlbuki bir fabrikada sadece personelin yönetilmesi yetmez. Personel ile birlikte yönetilmesi gereken değerler vardır. Nedir bunlar?

Satın Alma, Stok, İmalât, Personel, Arge, Risk, Sevkiyat, Pazarlama, Satış, Finans, Müşteri, Enerji, Şikâyet…

Bütün bu değerler birbirinden ayrılamaz ve bu sebeple de bütün bu değerler aynı anda birbirleriyle ilişkileri göz önünde bulundurularak yönetilmelidirler.

Eğer bir fabrikada fabrika müdürü sadece personelin yönetilmesiyle ilgilenir ve diğer değerlerin yönetilmesini ihmal ederse, mesela Pazarlamayı ve Satışı iyi yönetemezse, bir süre sonra fabrika satış yapamaz duruma düşecek ve belki de fabrika kapanmak zorunda kalacaktır. Personel ne kadar iyi yönetilmiş olursa olsun fabrikanın kapanmasıyla personel de işsiz kalacak ve hayatını idame ettiremez duruma düşecektir.

Fabrika yönetiminde başarılı olmak için yukarıdaki tüm değerlerin yönetiminde de başarılı olmak zorundasınız.

Bir ülkenin yönetiminde de aynı anda yönetilmesi gereken değerler vardır. Sadece insanın yönetimini ele alır ve o ülke toprağını, o ülke sularını, o ülke havasını, o ülke hayvanlarını ve o ülke bitkilerini ihmal ederseniz bir gün yaşanamayacak bir ortamda bulabilirsiniz kendinizi.

Kuran’dan bazı ayetler ile konuma devam etmek istiyorum.

“Yeryüzünü sizler için bir döşek yaptık” / “Sizi belirli bir süreye kadar yeryüzüne yerleştirdik” /

“Yeryüzündeki her şey (toprak, su, hava, bitkiler, hayvanlar, vs ) sizin yararınızadır” /

“Toprağı bereketle doldurduk” / “Sizi, birinizi diğerinin yerine geçen yeryüzünün yöneticileri yaptık”

Altını çizdiğim ayette Allah, İnsanları yeryüzünün yöneticileri yaptığını söylemektedir.

Yani bir yerde Allah yeryüzünü biz insanlara emanet etmiştir…

Bence Allah tarafından insanlara verilmiş en önemli görev budur; YERYÜZÜNÜ YÖNETMEK…..

 

Doğa insansız yaşayabilir; Yeryüzünden insanları alın götürün göreceksiniz ki yeryüzündeki doğa İnsansız da yaşayabilecektir. Yaşarken de hem bereketi artacak ve hem de temizlenecektir.

İnsan ise doğasız yaşayamaz; Yeryüzünden sadece bitkileri kaldırın insan yaşayamaz, yeryüzünden sadece hayvanları kaldırın insan yaşayamaz, yeryüzünden sadece suları kaldırın insan yaşayamaz, yeryüzünden sadece havayı kaldırın yine insan yaşayamaz…

İnsan doğasız yaşayamıyorsa o zaman, doğanın korunması insanlık için hayati önem taşımaktadır.Doğa denilince de aklımıza hava, toprak, su, bitki ve hayvanların tamamı gelmektedir. Bütün bunların korunması ayrı ayrı kollanması ve hepsinin birlikte akıllıca yönetilmesiyle mümkün olabilecektir.

 

İnsanlar, bitkiler, hayvanlar, sular, hava ve toprak ayrılmaz bir bütünün parçalarıdır, sanki bir zincirin halkaları gibi… İnsanların yeryüzünde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için zincirin bütün halkalarının sağlam kalması gerekmektedir. Bu halkalardan herhangi biri bile kopsa yeryüzü insanlar için yaşanamaz hale gelecektir.

Yeryüzünde ülkelerde sadece insanları ele alır ve Demokrasi ile onları yönetmeye kalkarsanız insanlar bir gün yaşanamayacak bir Ülke ve Dünyada bulacaklardır kendilerini. Yani Demokrasi, bu bütünün yönetilmesinde yetersiz kalmaktadır. Çünkü demokraside hedef ve öncelik insanların yönetilmesidir.

Yönetilen, insanlarla birlikte doğa da olmalıdır. Bunu yaparken de İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, toprak, su ve hava eşdeğer tutulmalıdır

Sonuç olarak, Allah tarafından insanlara verilen en önemli görev de göz önünde bulundurulduğunda yeryüzünün yönetilmesinde Demokrasi yetersiz kalmaktadır… Yeryüzünde yeni bir yönetim şekli geliştirilmelidir.

Bu yönetim şeklinde insanlar ve doğa aynı anda yönetilmeli ve bu yapılırken de İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, toprak, hava ve su eşit tutulmalıdır. Bu eşitlik ve haklar Anayasada belirtilmelidir..

Bence bu yönetimin adına GEOKRASİ diyebiliriz.

Yeryüzündeki tüm ülkeler GEOKRAS��’ yi benimser ve doğayı insanlarla birlikte akıllıca yönetirse, doğayı yani yeryüzünü yarınlara daha sağlıklı, gelişmiş, korunmuş, sayısı ve bereketi artmış olarak devredebilecektir. Böylece de insanlar, Allah tarafından kendilerine verilen en önemli görevi de başarı ile tamamlamış olacaktır.

 

 

 

Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır

Copyrights 2013 @ Düzcelife