Kenan FIRAT
DÜZCE’ NİN SAHİBİ OLMAK
24 Şubat 2015 Salı 00:15:30

Düzce’ nin Sahibi Yok

Elinize mikrofonu alıp Düzce sokaklarına çıkar ve insanlara “Sizce Düzce’ nin sahibi var mıdır? “ diye sorarsanız….

Cevapların %95’ i HAYIR olacaktır… 

 

Birçok milletvekili, belediye başkanı, İl İlçe başkanı ve bürokratlar geldi geçti… Çalışmadılar mı? Çalıştılar…

Ama Düzce’ nin sahibi olamadılar….

 

Bugün Düzce’nin geldiği noktaya bakarsanız bunu daha iyi anlayacaksınız. Kişi başı milli gelirde iller sıralamasında Bolu 1nci sırada yer alırken maalesef Düzce 50nci sırada yer almaktadır….

 

Düzce’ nin sahibi nasıl olunur?

Düzce ve Düzceliyi yakından ve devamlı izleyeceksiniz, sorun ve problemlerini doğru tespit edeceksiniz…

Bunlarla ilgili detaylı araştırmalar yapacaksınız Gerektiğinde bu çalışmaları akademik düzeyde yaptıracak ve Detaylı dosyalar hazırlayacaksınız… Dersinizi iyi çalışacaksınız…

Detayları önce Düzce ve Düzceliler ile paylaşacak ve sonrasında da ilgili kurum ve kuruluşlara götüreceksiniz.

Yetmez arkasında olacaksınız. İşte ancak o zaman Düzce ve Düzcelinin sahibi olabilirsiniz…

 

Sivil Toplum Örgütlerinin Durumu Ortada

Düzce ve Düzcelilerin sahibi olmak…. Bu anlatıldığı kadar kolay değildir;

Zaman ister, bilgi ister, ekip ister, azim ister, finans ister. Partiler, dernekler, meslek kuruluşları ve odalar zamanı, bilgiyi, ekibi, azmi bulsalar bile gerekli finansı bulamamaktadırlar….. Çok iyi bilmekteyiz ki kiralarını ve telefonlarını zorlukla ödeyen sivil toplum örgütlerinden dosya ve projeler için gerekli finansı bulmalarını beklemek biraz hayalci olacaktır…

 

Sivil toplum örgütleri bu yüzden gerekli ve detaylı çalışmayı yapamamaktadırlar… Hazırladıkları dosyalar eksik kalmakta ve çoğu zaman da hatalı olmaktadır… Bu eksik ve hatalı dosyalarla yola çıkıldığında da maalesef başarısız olunmaktadır…

 

Bir örnek verelim

Bir grup benden bir konuda araştırma yapmamı istedi. Araştırmanın konusu; Halk Tabiri ile DÜZCE’ NİN İSKİ SORUNU” idi… Araştırma toplamda 3,5 ay sürdü… Ve bu çalışma 15.000 TL’ ye mâl oldu….

Ayrıca, Bu çalışmayı yaparken internette bir çalışma gördüm. Çalışmayı Ank. Zi. Fak. öğretim görevlilerinden Yener Ataseven yapmıştı. İçme suyu havzaları ile ilgiliydi… Aynı çalışmayı Düzce için de yapıp yapamayacağını sordum. Yapabileceklerini söyledi. Yol, yatı ve yemek bizden olmak üzere 18.000 + KDV fiyat verdi…

 

Mevcut Sivil Toplum Kuruluşları Düzce’ nin Sahibi Olamaz

Düzce’nin sadece bir sorunu için yapılacak araştırmanın bedeli minimum 33.000 TL + KDV idi…

Böyle bir parayı hiçbir sivil toplum kuruluşu veremez. Haydi diyelim ki bir seferlik buldu…

Düzce ve Düzce’ linin sorunları bir değil ki bin. Bu sebeple Sivil Toplum Örgütlerinin Düzce’ nin sahibi olması imkânsızdır….

 

Yapılması Gereken

Çözüm yine bir sivil toplum kuruluşunda; ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ

Yönetiminde sadece lisans ve üstü tahsillilerin yer alacağı, yapacağı tüm çalışmaları akademik düzeyde yapan,

Üniversitenin desteğini alan…Gerekli finansını gönüllü Düzceliler ve Düzce’deki sivil toplum kuruluşlarından sağlayan.. Yaptığı tüm çalışmaları internette Düzceliler ile paylaşan ve şeffaf olan… Devletten ve gerektiğinde AB’ den destek alan.

 

Hazırlanan içi dolu dosyalar ve ekindeki akıllı projelerle ancak o zaman Düzce’ nin sahibi olunabilecektir…

Bu konuda konuşulması gereken birçok şey var… İnşallah uygun ortam ve platformlarda konuşuruz….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır

Copyrights 2013 @ Düzcelife