Kenan FIRAT
Ç A Ğ D I Ş I G Ö R Ü N T Ü L E R ; YARIM KALMIŞ İNŞAATLAR
22 Kasım 2014 Cumartesi 17:14:02

Karayollarında seyahat ederken sağınıza solunuza baktığınızda gördüğünüz bariz görüntülerden biri de

Y a r ı m   k a l m ı ş   i n ş a a t l a r d ı r . . .

 

Pazarlama nedeniyle Türkiye’nin dört bir tarafını dolaştım, değişen bir şey yok; görüntü hep aynı…

Bariz bir şekilde göze çarpan; Y a r ı m   k a l m ı ş   i n ş a a t l a r . . .

Üniversitede okuduğum yıllarda uluslararası stajyer talebe mübadelesi yapan IASTE aracılığıyla Almanya’ya gittim ve bir teknik stajımı da Almanya’da yaptım. IASTE hafta sonlarında, bizler için, Almanya’da geziler düzenliyordu. Böylelikle de Almanya’nın birçok kentini görme fırsatı elde etmiştim. Ancak Almanya’da o kadar kent gezmiş olmama rağmen yarım kalmış inşaata rastlayamadım.

 

Hep kendi kendime sormuşumdur;“Niye Türkiye yarım kalmış inşaatlar mezarlığına dönmüştür”

Kendimce sebeplerini şöyle sıraladım;

 

1.Enflasyonun yüksek olduğu yıllarda İnşaat malzemelerine her gün zam geldiği için insanlarımız ellerine geçen kısıtlı para ile bir miktar malzeme alıyor ve onunla da İnşaatlarını tamamlamaya çalışıyordu . . .

Ancak enflasyon öyle yüksekti ki malzemelerdeki artışlar yüzünden de bir türlü inşaatlar bitirilemiyordu..

2.Ayağını yorganına göre uzatmasını genelde bilmeyen vatandaşımız boyundan büyük işe kalkışarak

Parasına göre inşaata değil Hayaline göre inşaata başlıyordu.

Bugün bir katını bitirir içine girerim zamanla da elime geçen paralarla diğer katlarını bitiririm diyor ve az bir parayla inşaata başlıyordu. Diğer katlarda da ya çocuklar oturur ya da kiraya veririm d i y o r d u.

D i y o r d u   a m a bir türlü inşaatını bitiremiyordu…

3.Gelecek paralarına göre proje çiziyor inşaata başlıyor ancak paralar gelmeyince de inşaatı yarım kalıyordu.

 

Bana: “Adam bitirir veya bitirmez, sana ne?” diyebilirsiniz ancak, yarım kalmış inşaatlar;

1.Çirkinlik arz ediyor,

2.İnşaatlar bitirilmediğinden yatırım amacına ulaşmamış yani konut ve işyeri açığı kapanmamış oluyor,

3.Dünya kadar para da yarım kalan inşaatlara bağlı kalıyordu…

Yarım kalmış inşaatlara bağlı kalan paralar inşaatlara değil de bankalarda yatırılsaydı bankalar ellerindeki bu bol parayı satabilmek amacıyla faizleri düşürür ve böylece de sanayicinin yüzü gülerdi. Ve buna bağlı olarak da üretimi artardı. Maliyetler ve buna bağlı olarak da fiyatlar düşer rekabet gücümüz ve ihracatımız artardı…

Konu ile ilgili İmar Kanunu’ nun ilgili maddesine bir bakalım;

İMAR KANUNU MADDE 29’ da İnşaatlarda ruhsat müddetleri hakkında şöyle demektedir:

Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır.

Ruhsat yenilenmesi ve plan tadili sırasında ayrıca harç alınmaz. Ancak inşaat sahasında artış, bağımsız bölümlerin brüt alanında veya niteliğinde değişme olması halinde yeniden hesaplanacak harçtan evvelce ödenen harç tutarı, tenzil edilir. Yeni durumda hesaplanan harç tutarında azalma olması halinde iade yapılmaz. Diğer kanunlardaki muafiyet hükümleri saklıdır.

Ruhsat ve eklerinin yapı yerinde bulundurulması mecburidir.

Anlaşıldığı üzere inşaata başladığınızdan itibaren inşaatı bitirmeniz için 5 yıl süreniz var. Bu süre içerisinde inşaatınız bitmez ise aldığınız ruhsat hükümsüz sayılıyor… O zaman da ruhsatı yenilemeniz gerekiyor. Ancak bu yenileme sebebiyle harç ödemiyorsunuz.

Geçen yaz Almanya’da yaşayan bir dostumu gördüm kendisine bu konuyu açtım ve sordum;

“Almanya’da hiç yarım inşaat yok bu nasıl oluyor” diye. Kendisi bana: “Biz de ceza var, inşaatı süresi içerisinde bitiremezsen ağır ceza ödüyorsun.” dedi.

Yarım Kalmış İnşaatların bir daha olmaması için demek ki bizde de inşaatını süresi içerisinde bitiremeyenlere para cezası getirmek gerekiyor. Ancak o zaman insanlarımız hayallerine göre değil de bütçelerine göre inşaat yaparlar ve başlayınca da bitirirler.

Böylece;

1.Başlayan inşaatlar süresi içerisinde bitirilir,

2.Konut ve işyeri açığı kapanır,

3.Yarım inşaat çirkinliği oluşmaz,

4.İnşaata başlayanlar sıkıntıya girmeden inşaatını bitirir,

5.Elde kalan paralar bankalara yatırılır ve ekonomiye kazandırılmış olur.

Ç a ğ d a ş   K e n t l e r   d e   a n c a k   v e   a n c a k   b u   ş e k i l  d e   o l u ş t u r u l a b i l i r.

 

 

Saygı ve sevgilerimle,

Kenan Fırat

Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır

Copyrights 2013 @ Düzcelife