Kenan FIRAT
ENFLASYON SEPETİ İKİ TANE OLMALI;
4 Temmuz 2014 Cuma 18:52:13

1.STANDART ENFLASYON SEPETİ, 2.ASGARİ ENFLASYON SEPETİ

Bildiğiniz gibi her yılın Ocak Ayında, Devlet İstatistik Enstitüsü, biten yılın enflasyon rakamlarını açıklanmaktadır. Ancak milletimiz, bu açıklanan enflasyon rakamlarına hiçbir zaman için inanmamıştır. Enflasyon rakamlarının hesaplanmasında kullanılan Enflasyon Sepetine de daima esprili bir şekilde yaklaşmış ve yeri geldiğinde onunla da alay etmiştir.

Bugün bir kamuoyu araştırması yapar ve insanlarımıza “Her yıl açıklanan enflasyon rakamlarına inanıyor musunuz?” diye sorarsanız; insanlarımızın %95’ inin bu rakamların gerçekliliğine inanmadığını göreceksiniz.

Memur-Sen'in araştırmasına göre, Mart 2014 için hesaplanan 4 kişilik bir aile için Açlık Sınırı 1.121,00 TL, Yoksulluk Sınırı ise    3.333,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Diğer taraftan 2014 yılı ilk yarısı için belirlenmiş net Asgari Ücret ise 891,00 TL dir.

Dört kişilik bir ailede 2 kişinin asgari ücretle çalıştığını düşünürsek bu ailenin aylık geliri yaklaşık (2x891,00=) 1.782,00 TL civarında olacaktır. Yukarıdaki değerlere göre bu dört kişilik aile Toplam geliri itibariyle Yoksulluk sınırı içerisinde yaşayan bir aile olacaktır.

Bu ailenin ana giderleri; Kira, Elektrik, Su, Doğal Gaz, Tüp, Odun, Kömür, Telefon, Beslenme, Okul, Giyim-Kuşam giderleri, vs dir. Böyle bir ailenin yaşamını sürdürürken ödeme yaptığı bu ürünlerin toplamı maalesef enflasyon sepetinin dibinde kalmaktadır.

Bunlardan birini, mesela Doğalgazı ele alalım.

Bir aile 2012 yılı kışında yaklaşık 950,00 TL’ ye ısınırken 2013 yılı kışında ise yaklaşık 1.275,00 TL’ ye ısınmıştır. Bu ailenin bir önceki yıla göre doğalgaz giderindeki artış miktarı 325 TL/Yıl olmuştur…

Doğalgaz giderinde aylık ortalama artış miktarı ise 27,00 TL olmuştur.

Doğalgaz gideri bir önceki yıla göre %34 artmıştır.

Bu yıllardaki asgari ücrete bakarsak; 2012 yılında asgari ücret 701,00 TL iken, 2013 yılında asgari ücret 773,00 TL olmuştur. 2012 yılı enflasyon rakamı tüketici fiyatlarında %8,89 olarak gerçekleşmiştir. Bu ailenin aylık geliri 2012 yılında 1.402,00 TL iken 2013 yılında bu rakam 1.546,00 TL’ ye çıkmıştır….yani bu ailenin aylık geliri yaklaşık 144 TL artmıştır. Yani %10 artmıştır.

Enflasyon %8,89, yapılan zam %10. Hükümet haklı olarak enflasyonun üzerinde zam yaptım diyebilmektedir.

Bu ailenin aylık geliri yeni yılda 144 TL artarken sadece doğalgaz gideri yeni yılda aylık 27 TL artmıştır. Sadece doğalgaza gelen zam, aylık maaş artışı olan 144,00 TL’ nin 27,00 TL sini götürmüştür. Yani doğalgaza gelen 27TL lik aylık artış aylık gelir artışı olan 144TL’ nin %18,75’ini ortadan kaldırmıştır. Eğer bu 4 kişilik ailede çalışan sayısı iki değil de bir olsaydı o zaman bu oran %37,50 olacaktı.

Yoksulluk sınırı ve bunun altında geliri olan bir aile enflasyon sepetinde yer alan çoğu ürünün yanına bile yanaşamamaktadır. Ancak üst düzey gelire sahip aileler enflasyon sepetinde bulunanların belki de tamamına yakınına para vermekte ve onlarla birlikte yaşayabilmektedir. Dolayısıyla enflasyon sepetine dayanarak hesaplanan enflasyon rakamları üst düzey gelire sahip olan aileler için gerçek olacaktır.

Ama yukarıdaki doğalgaz örneğinden de anlaşılacağı gibi düşük gelire sahip olan aileleri bu enflasyon rakamları mağdur etmektedir. Enflasyon 8,89, yapılan zam %10 ama sadece doğalgaza gelen artış %10 zam ile elde edilen aylık gelir artışının yaklaşık %19’ unu götürmektedir.

Diğer giderleri de tek tek ele alır ve incelersek görülecektir ki toplamda 144 TL den daha fazla gider artışı olacak bu da maaşların erimesine sebep olacaktır.

Devlet maaşlara, DİE’ nin açıkladığı enflasyon rakamlarına göre zam yaptığından bilhassa düşük maaşlı çalışanların bu sebeple alım güçleri her geçen sene düşmektedir.

Bu da onları ve bilhassa yoksulluk sınırında ve aşağısında yaşayanları zor durumda bırakmaktadır.

Bu yanlış uygulama nedeniyle alt gelir ile üst gelir arasındaki makas devamlı açılmaktadır. Bunun farkına varan devlet zaman zaman alt seviyede maaş alanların maaşlarına fazla zam yaparak aradaki makası kapamaya çalışmakta ama bir türlü başaramamaktadır.

Bu dengesizliği ortadan kaldırabilmek, ancak ve ancak düşük gelirli (yoksulluk sınırı altı) insanların enflasyon rakamlarını ayrıca hesaplamakla mümkün olabilecektir. Bunun için de belirli bir rakamın altında geliri olan insanlar için ayrı bir enflasyon sepeti oluşturulmalıdır.

Yani iki tane enflasyon sepeti olmalıdır.

1.STANDART ENFLASYON SEPETİ(Şu anda kullanılan)

2.ASGARİ ENFLASYON SEPETİ(Düşük gelirlilerin enflasyon sepeti)

 

Saygı ve sevgilerimle,

Kenan Fırat

 

Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır

Copyrights 2013 @ Düzcelife